Навчання другого ступеня (магістратура) за напрямом «Туризм і відпочинок» триває чотири семестри. Процес навчання проходить у рамках стаціонару та заочного навчання. Студент має право вибрати такі спеціальності:
• Готельний бізнес і гастрономія.
• Підтримка розвитку туризму.

Мета навчання – підготувати висококваліфікованих працівників, які б мали відмінні професійні дані для праці в сфері туристичних послуг.

Магістерська програма по напряму «Туризм і відпочинок» відповідає стратегії туризму на період 2007 – 2013 роки, які включені в перелік стратегічних цілей ЄС. Концепція освіти II ступеню навчання полягає в тому, щоб продовжити навчання студентів першого ступеня (бакалавр), з напряму «Туризм і відпочинок» в WSSP(Вища Школа Суспільно – Природничих наук ім. Вінцента Пола в Любліні).

Випускники спеціальності «Готельний бізнес і гастрономія», будуть цінуватися як експерти готельної справи та гастрономії. Теоретичні і практичні знання отримані студентами, а також професійний досвід будуть необхідні для роботи по управлінню пансіонатами, готелями, а також об’єктами громадського харчування.
Навчання в Польщі надасть студентам перевагу для працевлаштування в компаніях Європи.

Організаційно-правові знання, які надаються при навчанні по магістерській програмі, а також новини щодо розвитку послуг харчування дозволяють широко оперувати ними в готельному бізнесі та гастрономії. Під час навчання практичні і теоретичні знання допоможуть студентам застосовувати сучасні принципи для управління персоналом, що знаходиться в безпосередньому контакті з клієнтами в готельній справі і гастрономії.

Володіючи добре мовою, випусники отримують знання як налагоджувати загальнодержавні та міжнародні контакти. Знання, отримані випускником магістратури WSSP, дозволяють йому працювати в сфері туризму й відпочинку, а також в галузі освіти з правом викладання.